خلاصه داستان : صد سال پس از شورش فرماندهان جنگ در پکن ، یک مرمت کننده ساختمان در عمارتی در خیابان با پدیده های فوق طبیعی روبرو می شود.