خلاصه داستان : پس از 30 سال زندان نادرست ، زنی قصد دارد از معشوق سابق خود انتقام بگیرد.