خلاصه داستان : یک دانشمند جوان بنگلادشی واکسیناسیون سرطان را اختراع می کند ، نقش دانشمند را بارشا بازی می کند. همه دنیا به دانشمند نگاه می کنند و سعی می کنند هر دو مورد را بدزدند.