خلاصه داستان : اما وقتی به نظر می رسد همه چیز گم شده است ، این دو بعد از بیست سال در دوره ای دیگر ، دوباره با یکدیگر ملاقات می کنند ، و در جاهای دیگر به عنوان دو فرد متفاوت اما هنوز هم مثل همیشه عاشق یکسان قوی هستند. با پدیده تناسخ ، Reign اکنون توسط دز و ادگار توسط آلدرین زندگی می کند.